Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
11 stycznia 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
11 stycznia 2017
Nazwa pliku
Stawki dotacji od 1 maja 2019 da szkół i placówek oświatowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
30 kwietnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
30 kwietnia 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
8 września 2020
Nazwa pliku
Stawki dotacji po aktualizacji w miesiącu październiku dla szkół i placówek oświatowych na rok 2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
15 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
15 stycznia 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
15 stycznia 2019
Nazwa pliku
Stawki dotacji dla szkół i placówek oświatowych na rok 2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 kwietnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Stawki dotacji dla szkół, placówek niepublicznych na 2017 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
11 stycznia 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
11 stycznia 2017
Nazwa pliku
Stawki dotacji dla szkół i placówek oświatowych na rok 2017.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
26 lipca 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
26 lipca 2017
Nazwa pliku
Stawki dotacji dla szkół, placówek niepublicznych na 2017r po aktualizacji w miesiącu październiku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
31 października 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
31 października 2017
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
31 października 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)