Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 kwietnia 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
28 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Sprawozdanie z realizacji programu w 2020 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
28 maja 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
28 maja 2021
Nazwa pliku
Sprawozdanie z realizacji programu w 2019 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 kwietnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 kwietnia 2021
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
28 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Sprawozdanie z realizacji programu w 2017 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 kwietnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Sprawozdanie z realizacji programu w 2016 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 kwietnia 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Sprawozdanie z realizacji programu w 2015 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 kwietnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Sprawozdanie z realizacji programu w 2018 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 kwietnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 kwietnia 2021
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)