Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 lutego 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 lutego 2020
Nazwa pliku
Zgłoszenie instalacji do eksplotacji - stracja bazowa telefoni komórkowej SAN7003 A w Nowym Łupkownie działka nr 34315
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 kwietnia 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Aktualizacja zgłoszenia instalacji do eksploatacji - stacja bazowa telefoni komótkowej SAN7002A położona w Komańczy na działce nr 353
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
21 stycznia 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
21 stycznia 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
24 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Zgłoszenie instalacji do eksploatacji - Radiolinia Besko A
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 lutego 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 lutego 2020
Nazwa pliku
Zgłoszenie instalacji do eksploatacji - Radiowa Stacja Bazowa Strachocina
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 lutego 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 lutego 2020
Nazwa pliku
Zgłoszenie instalcji do eksploatacji Radiolinia Rzepedź C
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 lutego 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 lutego 2020
Nazwa pliku
Zgłoszenie instalacji do eksploatacji- Radiowa Stacja Bazowa Turzańsk
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 lutego 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 lutego 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
24 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Zgłoszenie instalacji do eksploatacji - Radiolonia Strachocina B
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 lutego 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 lutego 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
24 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Zgłoszenie instalacji do eksploatacji Radiolinia Turzańsk B
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 lutego 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 lutego 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
24 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Zgłoszenie instalacji do eksplotacji zmiana nieistotna stracja bazowa telefoni komórkowej SAN7003 A w Nowym Łupkownie działka nr 34315
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
24 kwietnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
24 kwietnia 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)