Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Dom Dziecka w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Powiatowy Zarządu Dróg w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Specjalny Ośrodkek Szkolno-Wychowawczego w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2019
Nazwa pliku
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
10 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
10 maja 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)