Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Rok 2018

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sanockiego w 2018 roku

Zarząd Powiatu Sanockiego działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sanockiego w 2018 roku.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 października 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 października 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
26 października 2017
Nazwa pliku
Ogłoszenie o konkursie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 października 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 października 2017
Nazwa pliku
Uchwała 197/2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 października 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 października 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 października 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 października 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 października 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 października 2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 października 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 października 2017
Nazwa pliku
Sprostowanie omyłki w ogłoszeniu o konkursie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
30 października 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
30 października 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)