Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Rok 2017

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sanockiego w 2017 roku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
28 października 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
28 października 2016
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
28 października 2016
Nazwa pliku
Formularz zgłoszenia NGO
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
28 października 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
28 października 2016
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
28 października 2016
Nazwa pliku
Ogłoszenie naboru na NGO - na członków komisji konkursowych 2017 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
28 października 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
28 października 2016
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
28 października 2016
Nazwa pliku
Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
14 listopada 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
14 listopada 2016
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)