Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Rok 2016

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sanockiego w 2016 roku

Zarząd Powiatu Sanockiego działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sanockiego w 2016 roku.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
29 października 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
29 października 2015
Nazwa pliku
Ogłoszenie o konkursie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
29 października 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
29 października 2015
Nazwa pliku
Uchwała 249/2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
29 października 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
29 października 2015
Nazwa pliku
Załącznik Nr 1 do Oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
29 października 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
29 października 2015
Nazwa pliku
Załącznik Nr 2 do Oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
29 października 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
29 października 2015
Nazwa pliku
Załącznik Nr 3 do Oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
29 października 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
29 października 2015
Nazwa pliku
Odpowiedź na zapytanie dot. wskazania kryteriów oceny ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
3 listopada 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
3 listopada 2015
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)