Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Raport o stanie Powiatu Sanockiego

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie powiatu sanockiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu sanockiego.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
31 maja 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
31 maja 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 czerwca 2020
Nazwa pliku
Raport o stanie Powiatu Sanockiego za 2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
1 czerwca 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
1 czerwca 2021
Nazwa pliku
Uchwała 86/2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
1 czerwca 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
1 czerwca 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2021
Nazwa pliku
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Sanockiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
31 maja 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
31 maja 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 czerwca 2020
Nazwa pliku
Raport o stanie Powiatu Sanockiego za 2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 czerwca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 czerwca 2020
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 czerwca 2020
Nazwa pliku
Uchwała 102/2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 czerwca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 czerwca 2020
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 czerwca 2020
Nazwa pliku
Raport o stanie Powiatu Sanockiego za 2018r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
31 maja 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
31 maja 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
31 maja 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr 98/2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
31 maja 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
31 maja 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)