Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Plan dyżurów pełnionych przez Przewodniczących Rady Powiatu Sanockiego

Starostwo Powiatowe, III piętro, pokój Nr 40

Dyżury - Informacja

Dyżur Pana Stanisława Lewickiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w dniu 10.V.2019r. (piątek) godz. 1600 –1700, zostaje odwołany. Kolejny dyżur Pana Stanisława Lewickiego odbędzie się 24 maja 2019r. (piątek) godz. 1600 –1700.


Maj 2019

17.V (piątek) godz. 1300 - 1400 - Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu

24.V (piątek) godz. 1600 - 1700 Pan Stanisław Lewicki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

31.V (piątek) godz. 1300 - 1400 - Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
10 maja 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
10 maja 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)