Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Roman Konieczny - Starosta
Wacław Krawczyk - Wicestarosta
Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu
Alicja Wosik - Członek zarządu
Damian Biskup - Członek zarządu
Krzysztof Strzyż - Członek zarządu
Henryk Przybycień
Andrzej Chrobak (objęcie stanowiska w dniu 11.07.2017r.)


Radni

Andrzej Chrobak
Bogdan Struś
Eugeniusz Stabryła
Janusz Cecuła
Jan Jaślar
Jerzy Zuba
Kazimierz Węgrzyn
Kazimierz Wolański
Marian Czubek
Marian Futyma
Robert Pieszczoch
Sebastian Niżnik
Tomasz Gankiewicz
Waldemar Och
Witold Jawor
Zofia Kordela-Borczyk


Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu sanockiego

Anna Chytła
Elżbieta Kokoszka
Gregorz Kozak
Jakub Osika
Joanna Leszczyńska-Skubel
Jowita Nazarkiewicz
Krystyna Chrząszcz
Krzysztof Futyma
Maciej Drwięga
Marcin Marcinkowski
Marek Cycoń
Maria Pospolitak
Marta Muszyńska
Robert Dudek
Robert Rybka
Wacław Żuchowski
Wiesław Banach
Wojciech Naparła
Wojciech Wydrzyński


Osoby wydające decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia Starosty Stanockiego

Agata Balawajder
Agnieszka Latusek
Agnieszka Siudyła-Lorens
Anna Hałasik
Anna Raczkowska
Artur Kukla
Bogusława Hniłka
Dawid Romerowicz
Dorota Kawa
Ewa Suder
Ewelina Mroczkowska
Grazyna Rogowska-Chęć
Halina Flaga
Jacek Zając
Jan Wydrzyński
Joanna Taraban
Krzysztof Tomczewski
Lucyna Sterzel
Magdalena Pieszczoch
Małgorzata Barnuś
Marek Domagała
Pawel Olejarczyk
Piotr Andrunik
Robert Wiśniewski
Wojciech Skiba
Zbigniew Daszyk