Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
13 grudnia 2012
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
13 grudnia 2012
Informację zmienił
Leszek Gocek
Data ostatniej zmiany
13 grudnia 2012
Nazwa pliku
Uchwała nr 6/80/2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego, wynikającej z zaciągniętych i planowanych zobowiązań
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
11 marca 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
11 marca 2019
Nazwa pliku
Uchwała RIO 6/49/2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
7 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
7 stycznia 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
11 marca 2019
Nazwa pliku
Wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 kwietnia do 25 maja 2018 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
17 sierpnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
17 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
14 czerwca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
14 czerwca 2018
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
14 czerwca 2018
Nazwa pliku
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Sanockiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 czerwca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 czerwca 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
25 stycznia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 grudnia 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 grudnia 2017
Nazwa pliku
Uchwała RIO VI/40/2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 grudnia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 grudnia 2016
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 stycznia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 stycznia 2016
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego na lata 2015-2028
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
2 grudnia 2015
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
2 grudnia 2015
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Uchwała RIO VI/39/2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
20 lutego 2015
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
20 lutego 2015
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego ma lata 2015-2028
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
17 grudnia 2014
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
17 grudnia 2014
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Uchwała Nr VI/17/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
20 stycznia 2014
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
20 stycznia 2014
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego na lata 2014-2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
3 stycznia 2014
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
3 stycznia 2014
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Uchwała Nr VI/18/2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
28 stycznia 2013
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
28 stycznia 2013
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinie RIO w sprawie budżetu Powiatu Sanockiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
13 grudnia 2012
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
13 grudnia 2012
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO w sprawie WPF
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
13 grudnia 2012
Informację opublikował
Leszek Gocek
Data publikacji
13 grudnia 2012
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)