Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Opinie RIO

Uchwała nr 6/98/2021 z dnia 29 września 2021r w sprawie zaopiniowania informacji Zarządu Powiatu Sanockiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021r. (pdf, 137.97 KB)Uchwała Nr 6/14/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w spawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028 (pdf, 110.25 KB)Opiania o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań (pdf, 164.04 KB)Uchwała nr 6/46/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020-2039 (pdf, 151.86 KB)Uchwała nr 6/80/2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego, wynikającej z zaciągniętych i planowanych zobowiązań (pdf, 121.75 KB)Uchwała RIO 6/49/2018 (pdf, 96.65 KB)Wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 kwietnia do 25 maja 2018 roku (pdf, 1.81 MB)Wystąpienie pokontrolne (pdf, 1.24 MB)Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Sanockiego (pdf, 15.05 MB)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań (pdf, 111.33 KB)Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028 (pdf, 96.09 KB)Uchwała RIO VI/40/2016 (pdf, 105.27 KB)Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań (pdf, 249.71 KB)Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego na lata 2015-2028 (pdf, 224.89 KB)Uchwała RIO VI/39/2015 (pdf, 242.87 KB)Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego ma lata 2015-2028 (pdf, 1.20 MB)Uchwała Nr VI/17/2014 (pdf, 757.26 KB)Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego na lata 2014-2018 (pdf, 834.05 KB)Uchwała Nr VI/18/2013 (pdf, 1.03 MB)Opinie RIO w sprawie budżetu Powiatu Sanockiego (pdf, 144.64 KB)Opinia RIO w sprawie WPF (pdf, 228.71 KB)Uchwała Nr 6/98/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (pdf, 87.00 KB)Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciagnietych zobowiązań (pdf, 116.97 KB)Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w uchwale budżetowej na 2021 rok (pdf, 82.84 KB)Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (pdf, 91.75 KB)
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
13 grudnia 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
13 grudnia 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
13 grudnia 2012
Nazwa pliku
Uchwała nr 6/98/2021 z dnia 29 września 2021r w sprawie zaopiniowania informacji Zarządu Powiatu Sanockiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
7 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
7 października 2021
Nazwa pliku
Uchwała Nr 6/14/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w spawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
10 grudnia 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
10 grudnia 2020
Nazwa pliku
Opiania o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 lutego 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 lutego 2020
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 lutego 2020
Nazwa pliku
Uchwała nr 6/46/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020-2039
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
5 lutego 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
5 lutego 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
5 lutego 2020
Nazwa pliku
Uchwała nr 6/80/2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego, wynikającej z zaciągniętych i planowanych zobowiązań
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
11 marca 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
11 marca 2019
Nazwa pliku
Uchwała RIO 6/49/2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
7 stycznia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
7 stycznia 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
11 marca 2019
Nazwa pliku
Wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 kwietnia do 25 maja 2018 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
17 sierpnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
17 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
14 czerwca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
14 czerwca 2018
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
14 czerwca 2018
Nazwa pliku
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Sanockiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 czerwca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 czerwca 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
25 stycznia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 grudnia 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 grudnia 2017
Nazwa pliku
Uchwała RIO VI/40/2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 grudnia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 grudnia 2016
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 stycznia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 stycznia 2016
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego na lata 2015-2028
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
2 grudnia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
2 grudnia 2015
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Uchwała RIO VI/39/2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2015
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego ma lata 2015-2028
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
17 grudnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
17 grudnia 2014
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Uchwała Nr VI/17/2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 stycznia 2014
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego na lata 2014-2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
3 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
3 stycznia 2014
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Uchwała Nr VI/18/2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
28 stycznia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
28 stycznia 2013
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinie RIO w sprawie budżetu Powiatu Sanockiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
13 grudnia 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
13 grudnia 2012
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Opinia RIO w sprawie WPF
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
13 grudnia 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
13 grudnia 2012
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2018
Nazwa pliku
Uchwała Nr 6/98/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
10 grudnia 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
10 grudnia 2020
Nazwa pliku
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciagnietych zobowiązań
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 października 2021
Nazwa pliku
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w uchwale budżetowej na 2021 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 października 2021
Nazwa pliku
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 października 2021
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)