Nagrania sesji Rady Powiatu

Wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu w Sanoku informujemy, iż obrady są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, pozostanie na sali podczas sesji oznacza zgodę na publikację wizerunku.

Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej.

VI Kadencja