Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
29 stycznia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
29 stycznia 2016
Nazwa pliku
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów powiatu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej 2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
11 lutego 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
11 lutego 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
11 lutego 2020
Nazwa pliku
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów powiatu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej 2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
20 lutego 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
20 lutego 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2019
Nazwa pliku
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów powiatu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej o działaniach podejmowanych za 2017r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 lutego 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 lutego 2018
Nazwa pliku
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów powiatu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej o działaniach podejmowanych za 2016r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
13 lutego 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
13 lutego 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
9 lutego 2018
Nazwa pliku
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów powiatu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej o działaniach podejmowanych za 2015r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
29 stycznia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
29 stycznia 2016
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)