Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Powiatu w dniu 2017-02-15