Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Powiatu w dniu 2013-03-12