Uchwały podjęte na XLVII sesji Rady Powiatu w dniu 2017-12-19