Uchwały podjęte na XLVII sesji Rady Powiatu w dniu 2013-12-09