Uchwały podjęte na X sesji Rady Powiatu w dniu 2019-07-30