Uchwały podjęte na X sesji Rady Powiatu w dniu 2015-05-26