Uchwały podjęte na V sesji Rady Powiatu w dniu 2019-02-27