Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Powiatu w dniu 2013-03-28