Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu w dniu 2013-02-26