Uchwały podjęte na LVII sesji Rady Powiatu w dniu 2018-09-12