Uchwały podjęte na LV sesji Rady Powiatu w dniu 2018-06-18