Uchwały podjęte na LIV sesji Rady Powiatu w dniu 2018-05-24