Uchwały podjęte na LII sesji Rady Powiatu w dniu 2018-04-06