Uchwały podjęte na II sesji Rady Powiatu w dniu 2014-12-12