Tomasz Gankiewicz

Komisje: Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - członek, Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - członek