Stanisław Lewicki

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Komisje: Komisja Oświaty, Sportu i Rynku Pracy - członek, Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - członek, Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - członek