Kazimierz Węgrzyn

Komisje: Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - członek, Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej - przewodniczący, Komisja Rewizyjna - członek