Jolanta Skoczołek

Komisje: Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - członek, Komisja Oświaty, Sportu i Rynku Pracy - członek, Komisja Rewizyjna - członek, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - przewodniczący