Jerzy Zuba

Komisje: Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej - członek, Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - przewodniczący, Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - członek, Komisja Rewizyjna - członek