Jan Jaślar

Komisje: Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - członek, Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - przewodniczący, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - członek