Damian Biskup

Komisje: Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej - członek, Komisja Oświaty, Sportu i Rynku Pracy - członek, Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - członek