Andrzej Chrobak

Komisje: Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej - członek, Komisja Oświaty, Sportu i Rynku Pracy - członek, Komisja Promocji, Kultury i Turystyki - członek