Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

Zadania

- Promocja i ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Polityka pro rodzinna
- Wspieranie osób niepełnosprawnych
- Ochrona praw konsumentów
- Walka z alkoholizmem, narkomanią i patologią społeczną
- Ratownictwo medyczne

Skład