Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zadania

- Transport i drogi publiczne
- Geodezja, kartografia i kataster
- Zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany
- Gospodarka nieruchomościami
- Leśnictwo, rolnictwo, rybołówstwo śródlądowe i zalewowe
- Ochrona środowiska i przyrody
- Gospodarka wodna
- Zabezpieczenie ciągów wodnych (rzeki, potoki, stawy)
- Służba Weterynaryjna

Skład

Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)