Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zadania

- Transport i drogi publiczne
- Geodezja, kartografia i kataster
- Zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany
- Gospodarka nieruchomościami
- Leśnictwo, rolnictwo, rybołówstwo śródlądowe i zalewowe
- Ochrona środowiska i przyrody
- Gospodarka wodna
- Zabezpieczenie ciągów wodnych (rzeki, potoki, stawy)
- Służba Weterynaryjna

Skład