Komisja Rewizyjna

Zadania

- Kontrola realizacji budżetu powiatu
- Kontrola realizacji uchwał organów samorządu powiatowego
- Kontrola gospodarowania mieniem powiatowym
- Inne sprawy związane z działalnością kontrolną Rady Powiatu

Skład