Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Sanok –Odrzechowa przez Pastwiska dla której organizatorem jest Powiat Sanocki” IN.272.1.40.2019

Sanok, dn. 26.08.2019 r.

IN.272.1.40.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Zamawiającego – Powiatu Sanockiego zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Sanockiego” w ramach zadania:

„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Sanok –Odrzechowa przez Pastwiska dla której organizatorem jest Powiat Sanocki””

CPV 60100000-9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.

Termin składania ofert - 28 sierpień 2019r. do godz. 1430

Pisemną ofertę na wzorze określonym w Zał. Nr 1 wraz z formularzem cenowym – Zał. Nr 2
w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpień 2019r. do godz. 1430 w Starostwie Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1,
(Biuro Obsługi Klienta pok. 1 –parter)

O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie kryterium najkorzystniejszej kwoty deficytu.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
szczegółowy opis przedm. zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
załącznik 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
załącznik 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
zaproszenie do złożenia oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
wzór umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
29 sierpnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
29 sierpnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)