Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Sanok – Liszna przez Sanok dla której organizatorem jest Powiat Sanocki IN.272.1.41.2019

Sanok, dn. 26.08.2019 r.

IN.272.1.41.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Zamawiającego – Powiatu Sanockiego zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Sanockiego” w ramach zadania:

„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Sanok – Liszna przez Sanok dla której organizatorem jest Powiat Sanocki”

CPV 60100000-9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.

Termin składania ofert - 28 sierpień 2019r. do godz. 1430

Pisemną ofertę na wzorze określonym w Zał. Nr 1 wraz z formularzem cenowym – Zał. Nr 2
w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpień 2019r. do godz. 1430 w Starostwie Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1,
(Biuro Obsługi Klienta pok. 1 –parter)

O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie kryterium najkorzystniejszej kwoty deficytu.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Informację zmienił
Michał Cyran
Data ostatniej zmiany
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
załącznik 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
załącznik 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
zaproszenie do złożenia oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
wzór umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
29 sierpnia 2019
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
29 sierpnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)