Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec”. IN.272.3.2012

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec”

CPV 45233140-2


Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec” realizowana w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Roboty obejmują kilometraż odcinka od 0+012 do 7+353. Ogólny zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zawiera: wykonanie wzmocnień konstrukcji nawierzchni, poprawę drożności istniejącego odwodnienia drogi poprzez odmulenie rowów i remont przepustów pod zjazdami, wykonanie chodnika dla pieszych oraz wymianę i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zakres robót zgodny z przedmiarem robót i opisem technicznym stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 7, Nr 6).

Data składania ofert:
2012-02-27 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2012-02-27 10:30:00
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
27 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 lutego 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
27 lutego 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
27 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 lutego 2012
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
lgocek
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
27 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 lutego 2012
Nazwa pliku
przedmiar robót
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
27 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 lutego 2012
Nazwa pliku
kosztorys ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
27 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 lutego 2012
Nazwa pliku
materiały przetargowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
27 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 lutego 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
27 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 lutego 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
27 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 lutego 2012
Nazwa pliku
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
27 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 lutego 2012
Nazwa pliku
UWAGA!!! Zmiana SIWZ oraz terminu składania ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
27 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 lutego 2012
Nazwa pliku
ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
12 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
12 marca 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)