Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km 1+382 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego” Opracowanie dokumentac IN.272.21.2012

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km 1+382 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w km 6+877 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1+616”

CPV 71322300-4, 71320000-7

IN.272.21.2012


Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km 1+382 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w km 6+877 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1+616”

CPV 71322300-4 71320000-7

3.2. Opis części zamówienia:

Zamówienie składa się z następujących części (zadań) opisanych poniżej:

Zadanie nr 1:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km 1+382 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

Zadanie nr 2:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w km 6+877 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

Zadanie nr 3:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1+616”


Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 29 marca 2013 r.


termin składania ofert: 24.07.2012 r. godz. 10:00 biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)
termin otwarcia ofert: 24.07.2012 r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego 38-500 Sanok ul. Rynek 1 (III piętro, pok. Nr 40).
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
10 lipca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 lipca 2012
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
10 lipca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 lipca 2012
Nazwa pliku
SIWZ+załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
10 lipca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
10 lipca 2012
Nazwa pliku
wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
18 lipca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
18 lipca 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 lipca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
19 lipca 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
20 lipca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
20 lipca 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 września 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
19 września 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)