Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży”

TECH2/2019/ODZ/1


„Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży”


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży, zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca


Bożena Chabros-Jaklik

Tel 13 46 539 51

e-mail: bozenajaklik@interia.pl

w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego, w

Sekretariat

Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

ul. Stróżowska 15

38-500 Sanok

2. Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2019 r., o godz. 14:00.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
22 lutego 2019
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
22 lutego 2019
Nazwa pliku
zał. 1 opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
22 lutego 2019
Nazwa pliku
zał. nr 2 formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
22 lutego 2019
Informację zmienił
Michał Cyran
Data ostatniej zmiany
22 lutego 2019
Nazwa pliku
zał. nr 3 umowa wzór
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
22 lutego 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)