Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Besko - Sanok

Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Podstawa prawna:

Art. 23 ust 1 pkt.1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1944)

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Powiat Sanocki

Adres: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Zawarcie umowy na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1944).

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych na sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

a) określenie rodzaju transportu: transport kolejowy

b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy w publicznym transporcie zbiorowym na linii komunikacyjnej Besko - Sanok w okresie od 1 września 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r, w dniach od poniedziałku do piątku, dla której Powiat Sanocki będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data rozpoczęcia postepowania:

20 kwietnia 2022 r.

6. Zmiana informacji:

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Sanockiego

https;//powiat-sanok.pl

- tablica informacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku ul Rynek 1.

Sanok, dnia 15.6.2021 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
28 czerwca 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
28 czerwca 2021
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
28 czerwca 2021
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
29 października 2021
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
29 października 2021
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)