Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

Ogłoszenie O zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie

O zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Podstawa prawna:

Art. 23 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1944 z późn. zm.)

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Powiat Sanocki

Adres: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Zawarcie umowy na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.)

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych na sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

a) Określenie rodzaju transportu: transport kolejowy

b) Określenie sieci komunikacyjnej: przewozy w publicznym transporcie zbiorowym na linii komunikacyjnej Sanok-Łupków

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 1 lipca 2021r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego : od 1 lipca 2021 do 28 sierpnia2021 w dniach od poniedziałku do czwartku

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Sanockiego

https;//powiat-sanok.pl

- tablica informacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku ul Rynek 1,

- strona internetowa Powiatu Sanockiego

Sanok, dnia 19.11.2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
19 listopada 2020
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
19 listopada 2020
Informację zmienił
Bartosz Mrugała
Data ostatniej zmiany
24 listopada 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)