Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Przetargi

Montaż instalacji solarnej w Domu Dziecka w Sanoku IN.272.9.2012

Przedmiotem zamówienia jestMontaż instalacji solarnej w Domu Dziecka w Sanoku” , w zakresie dokończenia częściowo istniejącej instalacji na podstawie:

a) wizji lokalnej

b) przedmiaru robót załączniki nr 7 do SIWZ

c) opisu technicznego załącznik nr 6 do SIWZ

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje montaż instalacji wraz z dostawą brakujących elementów niezbędnych do uruchomienia instalacji, maksymalnego wykorzystania energii słonecznej oraz bezawaryjnego funkcjonowania. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie 36 m-cy od dnia odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie własnej inwentaryzacji urządzeń w celu zweryfikowania i dokonania obiektywnej wyceny brakujących elementów instalacji oraz oszacowania kosztów wykonania robót budowlanych.

Termin składania ofert: 28 marca 2012r. godz. 10.30

Termin otwarcia ofert: 28 marca 2012r. godz. 11.00

w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40)

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
12 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
12 marca 2012
Informację zmienił
Michał Cyran
Data ostatniej zmiany
12 marca 2012
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
12 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
12 marca 2012
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
12 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
12 marca 2012
Nazwa pliku
przedmiar robót
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
12 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
12 marca 2012
Nazwa pliku
dokumentacja techniczna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Michał Cyran
Data wytworzenia
12 marca 2012
Informację opublikował
Michał Cyran
Data publikacji
12 marca 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
26 marca 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
26 marca 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postepowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
9 maja 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
9 maja 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)