Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.36.2012 - Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek

IN.272.36.2012

Rodzaj zamówienia: dostawa

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa (sprzedaż+ dowóz do siedziby Zamawiającego) oraz odbiór zużytych materiałów:

Część 1. Dostawa artykułów biurowych wg ilości i asortymentu jak w tabeli nr 1 zawartej w SIWZ

Część 2. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek i kserokopiarek wg ilości i asortymentu jak w tabeli nr 1 zawartej w SIWZ

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części – 2.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dostawy w partiach do siedziby zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy według potrzeb określanych w zamówieniu złożonym w formie telefonicznej, faksu, lub drogą elektroniczną. Dostawa w/w artykułów w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego zamówienia z zastrzeżeniem, iż pierwsza dostawa odbędzie się w terminie do 4 dni od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2012r. o godz. 10:30
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.11.2012r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (pok. 40, III piętro)

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Piotr Hnat – tel. 13 46 529 08 sprawy dot. materiałów biurowych

Leszek Gocek – tel. 13 46 529 28 sprawy dot. materiałów eksploatacyjnych
Bartosz Mrugała - tel.: 13 46 529 42 sprawy proceduralne

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
2 listopada 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
2 listopada 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
2 listopada 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
2 listopada 2012
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
2 listopada 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
2 listopada 2012
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
6 listopada 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
6 listopada 2012
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
10 grudnia 2012
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
18 grudnia 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)