Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

IN.272.35.2017 - Dostawa materiałów do realizacji kursów dla uczniów ZS nr 1 w Sanoku

IN.272.35.2017

Sanok, 2017-11-17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.:Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę materiałów do realizacji kursów dla uczniów ZS nr 1 w Sanoku, opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 22.11.2017 r.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Wybór dostawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.


Załącznik nr 1 - Opis warunków zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa materiałów do realizacji kursów dla uczniów ZS nr 1 w Sanoku opisanych w załączniku nr 3 szczegółowy wykaz materiałów do realizacji kursów dla uczniów ZS nr 1 w Sanoku.

Materiały i narzędzia posłużą do realizacji następujących kursów:

- specjalista do spraw dietetyki

- organizator imprez okolicznościowych, turystycznych i czasu wolnego

- menadżer imprez masowych

- obsługa osoby publicznej

- specjalista ds. rachunkowości i podatków.

CPV - 22111000-1– Podręczniki szkolne

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

CPV - 32332100-0 - Dyktafony

2. Miejsce dostawy.

Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku

ul. Jana III Sobieskiego 23, 38-500 Sanok

3. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w termin do 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części:

Część 1 – Podręczniki

Część 2 – E-booki

Część 3 – Pomoce dydaktyczne

Część 4 – Różny sprzęt i materiały biurowe

Część 5 – Dyktafon

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 22.11.2017 r.

6. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty w szczególności związane z transportem, należności publiczno – prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia

Załącznik nr 3 – szczegółowy wykaz Dostawa materiałów do realizacji kursów dla uczniów ZS nr 1 w Sanoku

Część nr 1 – Podręczniki

Lp.

Opis poszczególnych pozycji zamówienia

Jednostka miary

Ilość

1.

Kunachowaicz Hanna, Nadolna Irena Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw.Wydawnictwo PZWL

sztuka

30

2.

Jan Gawęcki Żywienie człowieka zdrowego i chorego Tom 1 Wydawnictwo Naukowe PWN

sztuka

1

3.

Jan Gawęcki Żywienie człowieka zdrowego i chorego Tom 2 Wydawnictwo Naukowe PWN

sztuka

1

4.

Joanna Ewa Kowalska Planowanie i ocena sposobu żywienia. Ćwiczenia. Część 1.Wydawnictwo Format AB

sztuka

1

5.

Kozłowska Lucyna, Włodarek Dariusz Dietoterapia Wydawnictwo Lekarskie PZWL

sztuka

1

6.

Jan Gawęcki Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Wydawnictwo Naukowe PWN

sztuka

1

7.

Emilia Kolarzyk Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego

sztuka

1

8.

Joanna Ewa Kowalska Planowanie i ocena sposobu żywienia. Ćwiczenia. Część 2. Wydawnictwo Format AB

sztuka

1

9.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Komentarz Mateusz Dróżdż. Wydawca: C. H. Beck

sztuka

2

10.

Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktykiSergiusz Parszowski, Andrzej Kruczyński Difin

sztuka

16

11.

Zarządzanie imprez masowych i zgromadzeń publicznych, Tom 1 i 2, Mariusz Nepalski, Jarosław Struniacki, Szczytno 2015

komplet 2 tomy

2

12.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Kopia papierowa dla każdego ucznia.

sztuka

25

13.

Kompendium zabaw animacyjnych. Vademecum Animatora

sztuka

27

14.

Wydruk udostępnionego w pdf poradnika: Księgowość w Comarch ERP Optima. Instrukcja użytkownika Księga Handlowa – pierwsze kroki Wersja 2015.0.1

sztuka

33

15.

Wydruk udostępnionego w pdf poradnika: Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa - Rozliczenia z kontrahentami i urzędami

sztuka

33

16.

Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Ewa Walińska (redaktor naukowy)

sztuka

1

17.

Podatki Aleksander Kaźmierski (redaktor naukowy) – wydanie nie starsze niż z 2017 r.

sztuka

1

18.

Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, wyd.2 (P.Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak),Wyd. Difin 2015

sztuka

1

19.

Zestaw: Podatki 2017 cz.1+ Podatki 2017 cz.2+Rozliczenia podatkowe 2017(książki)

zestaw

1

20.

Rozpoczynam działalność gospodarczą. DVD

sztuka

1

Część nr 2 - Ebooki

1.

Małgorzata Gajda. Przyjęcia okolicznościowe w praktyce. Ebook

sztuka

2

2.

Jakub Bączek. Psychologia eventów. Ebook

sztuka

2

Część nr 3 - Pomoce dydaktyczne

Lp.

Opis poszczególnych pozycji zamówienia

Jednostka miary

Ilość

1.

Papierowe serwetki bankietowe - Wykonane są z 4 warstwowej bibuły premium

zestaw

25

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 listopada 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 listopada 2017
Nazwa pliku
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY + formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Bartosz Mrugała
Data wytworzenia
17 listopada 2017
Informację opublikował
Bartosz Mrugała
Data publikacji
17 listopada 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)