IN.272.19.2018 - Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych.

IN.272.19.2018

Zamawiającym jest:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych oraz fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących.

2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30192000-1 Wyroby biurowe

30197644-2 Papier kserograficzny

30199230-1 Koperty

30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

22851000-0 Skoroszyty

30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30192113-6 Wkłady drukujące

30237380-6 CD-ROM-y

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sprzedaży i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego oraz jednostek podległych artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów. Szczegółowy opis asortymentu został zawarty w załączniku nr 6 - Szczegółowy wykaz asortymentu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykaz jednostek Powiatu Sanockiego, do których realizowana będzie dostawa (miejsce realizacji zamówienia):

1. Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Ul. Stróżowska 16

38-500 Sanok

2. Dom Dziecka

38-500 Sanok,

ul. Sadowa 21

3. I Liceum Ogólnokształcące

ul. Zagrody 1

38 - 500 Sanok

4. II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku

ul. Mickiewicza 11

38-500 Sanok

5. Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku

Pl. Świętego Michała 6

Sanok 38-500

6. Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego

ul. Jagiellońska 22,

38-500 Sanok

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

ul. Jezierskiego 21

38-500 Sanok

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku

Kościuszki 16

38-500 Sanok

9. Powiatowy Urząd Pracy

ul. Rymanowska 20A,

38-500 Sanok

10. Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

ul. Witkiewicza 8

38-500 Sanoku

11. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

ul. Stróżowska 16

38-500 Sanok

12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku

ul. Konarskiego 10

38-500 Sanok

13. Starostwo Powiatowe w Sanoku

ul. Rynek 1

38-500 Sanok

14. Zespół Szkół nr 1 w Sanoku,

ul. Sobieskiego 23

38-500 Sanok,

15. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku

ul. Stróżowska 15

38-500 Sanok

16. Zespół Szkół nr 3 w Sanoku

ul. Stróżowska 16

38-500 Polska

17. Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku

ul. Sadowa 21,

38-500 Sanok

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 24.08.2018 r. do godziny 10:00 w w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2018 r. o godzinie 10:30 w siedzibie w siedzibie Zamawiającego (pok. 57, parter starszej części budynku).